nielisz.tv

II Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku w Gminie Zamość

dodano: 08 maja 2017

II Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej ”TOTUS TUUS” Lipsko 2017 pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Mariana Rojka - ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Ryszarda Gliwińskiego - Wójta Gminy Zamość.
 

REGULAMIN
TERMIN i MIEJSCE: 21 maja 2017 r. (niedziela), przy Kościele p.w. Jana Chrzciciela w Lipsku (Gmina Zamość).
CEL PRZEGLĄDU: pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez propagowanie pieśni maryjnej i religijnej jako języka jedności; integracja międzypokoleniowa uzdolnionych wokalnie dzieci, młodzieży i dorosłych; ukazanie przez wielki dar śpiewu i muzyki wartości wiary, kultury i polskich tradycji regionalnych, umożliwienie utalentowanym osobom zdobycia nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych; wzajemna wymiana doświadczeń.
ORGANIZATORZY: Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku, Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
ORGANY WSPIERAJĄCE: Starostwo Powiatowe w Zamościu, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ i społeczna grupa aktywnych mieszkańców parafii.
ZAŁOŻENIA FESTIWALU: Festiwal ma charakter konkursu. Wokaliści występują w dwóch kategoriach z podziałem na podkategorie wiekowe:
* Soliści:a) dzieci do lat 12; b) młodzież do lat 19; c) dorośli,
* Zespoły, w tym duety:a) dzieci do lat 12; b) młodzież do lat 19; c) dorośli.
JURY:
Występy ocenia Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, uwzględniając umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Werdykt Jury jest ostateczny.
ORGANIZACJA FESTIWALU:
godz. 11:45 – zbiórka w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku,
– nauka pieśni, która będzie oficjalnym hymnem festiwalu,
godz. 12:00 – uroczysta Msza Święta, inaugurująca festiwal,
godz. 13:15 – otwarcie festiwalu,
godz. 13:30 – 17:30 – przesłuchania konkursowe,
godz. 17:30 – koncert gości specjalnych (w tym czasie obrady jury), ewentualnie dodatkowo konkurs wiedzy o Papieżu św. Janie Pawle II i objawieniach fatimskich,
godz. 18.15 – ogłoszenie wyników festiwalu i wręczenie nagród,
godz. 19:00 – zakończenie festiwalu Apelem Jasnogórskim.
REGULAMIN c.d.
WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, działające przy różnego rodzaju placówkach (szkoły, parafie, domy i ośrodki kultury, świetlice, itp.).
2. Wykonawcy zobowiązani są przygotować 2 utwory: maryjny i dowolny religijny.
3. Czas występu jednego wykonawcy jest ograniczony do 8 minut, a przekroczenie czasu może skutkować wyłączeniem wykonawcy z konkursu.
4. Występujący mogą skorzystać z podkładu muzycznego nagranego na płycie CD lub pendrive. Podkład powinien być zapisany jako plik audio. Nośnik z podkładami należy dostarczyć akustykowi przed występem. Mile widziana jest aranżacja muzyczna wykonywana na żywo.
5. Zakwalifikowanie się do konkursu następuje na podstawie dostarczenia prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia, podpisanej przez prowadzącego daną placówkę i opiekuna Wykonawcy. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą e-mail na adres gok@gminazamosc.pl lub pocztą listową, lub osobiście do biura administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w budynku Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 26. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.05.2017 r. UWAGA! Liczba zakwalifikowanych solistów i zespołów jest ograniczona do maksymalnie 30 podmiotów wykonawczych. Decyduje chronologiczna kolejność zgłoszeń. Ponadto, w przypadku nadmiaru zgłoszeń i wcześniejszego zapełnienia listy wykonawców, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnych zgłoszeń przed w/w terminem.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań fonograficznych, nagrań wideo, mających na celu dokumentację i promocję wydarzenia. Za wykorzystanie tychże materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
7. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas trwania festiwalu.
9. W trakcie festiwalu wykonawcy mogą rozprowadzać swoje płyty, przy czym należy o tym wcześniej poinformować Organizatorów.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie.
11. Dzieci i młodzież niepełnoletnia uczestniczy w festiwalu wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów lub rodziców.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
* profesjonalne nagłośnienie,
* gorący posiłek dla Wykonawców,
* dyplomy uczestnictwa dla podmiotów wykonawczych,
* miłą rodzinną atmosferę,
* nagrody w postaci figurek Matki Boskiej Fatimskiej za wyróżnienia i zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii, a także nagrody rzeczowe i upominki (Jury zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad podziału nagród w trakcie festiwalu).
GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU: Zespół wokalno-instrumentalny Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie.
PATRONAT MEDIALNY: Katolickie Radio Zamość, Telewizja Internetowa Zamość.TV, portal Roztocze.Net, Tygodnik „Niedziela”, miesięcznik Roztoczański Głos.                                   
                                                                                                     

Organizatorzy

 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz